First slide
Tên đề tài: Trồng thử nghiệm cây Song bột (Calamus poilanei) dưới tán rừng tự nhiên Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Bá Nghị
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Đánh giá khả năng thích nghi của cây song bột - Xây dựng quy trình kỹ thuật tạm thời trồng và chăm sóc cây song bột - Xây dựng mô hình và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng thâm canh cây song bột đến nông dân, cty lâm nghiệp...
Kết quả thực hiện: - Cây song bột trồng thử nghiệm thích nghi với điều kiện xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh - Độ tàn che chích hợp cho sự sinh trưởng của cây trồng song bột là 0.4,0.5...
Thời gian bắt đầu: 01/02/2006
Thời gian kết thúc: 01/02/2009
Kinh phí thực hiện: 237.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan