First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2030
Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu:

-Đánh giá thực trạng sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh - Xác định sp du lịch đặc trưng tỉnh Bình Định - Đề xuất giải pháp phát triển sp du lịch đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2030

Kết quả thực hiện:

Lợi thế của du lịch BĐ là du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng biển, tiếp theo là thể thao-văn hóa-lịch sử, sinh thái -làng nghề...

Thời gian bắt đầu: 01/12/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2016
Kinh phí thực hiện: 298 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan