First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân có hiệu chứng cành cấp tại BV Đa khoa Bình Định (2012-2014)
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Minh Toàn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Khảo sát hình thái tổn thương động mạch vành qua chụp ở bệnh nhân có hiệu chứng cành cấp tại BV Đa khoa Bình Định -Đánh giá kết quả can thiệp động mạch vành qua da ở bệnh nhân có hiệu chứng cành cấp tại BV Đa khoa Bình Định
Kết quả thực hiện: Tuổi mắc bệnh của bệnh nhân trong nghiên cứu là trên 50 tuổi...thành công về mặt chụp mạch trong nghiên cứu là trên 94%...
Thời gian bắt đầu: 01/06/2012
Thời gian kết thúc: 01/06/2014
Kinh phí thực hiện: 130.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan