First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm muối tinh khiết phụ vụ cho sản xuất công nghiệp và dược phẩm
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Nguyễn Thanh Giang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Sau dự án sản xuất thử nghiệm,sản xuất muối tinh khiết đạt qui mô 3000 tấn/năm chất lượng sản phẩm muối công nghiệp đạt theo TCVN 9640:2013 và muối dùng cho dược phẩm đạt DĐVN IV
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2014
Thời gian kết thúc: 01/10/2016
Kinh phí thực hiện: 4.093.150.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan