First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số loài kháng thể kháng nhân trong chẩn đoán bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì.
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS.BS Hoàng Thị Thúy Hường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Xác định tỷ lệ kháng thể kháng nhân dương tính trên tế bào HEp-2 bằng phương pháp miến dịch huỳnh quang gián tiếp trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì. - Xác định tỷ lệ kháng thể kháng nhân đặc hiệu bằng phương pháp miễn dịch enzym trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì. - Xác định giá trị chẩn đoán của một số kháng thể kháng nhân trong bệnh Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì.
Kết quả thực hiện: - Trong số 40 bệnh nhân được chẩn đoán, có 31 bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống (77%) và 9 bệnh nhân xơ cứng bì (33%). Nữ giới chiếm 92%. - 100 bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì có kháng thể kháng nhân dương tính.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2015
Thời gian kết thúc: 01/11/2017
Kinh phí thực hiện: 203.415.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan