First slide
Tên đề tài: Khảo sát các virus gây bệnh quan trọng trên một số loài cây Dưa lưới (Cucumis melo L.) bằng kỹ thuật DAS - ELISA
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Phạm Thị Thì, KS. Nguyễn Thoại Ân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Khảo sát tình hình nhiễm một số virus gây bệnh quan trọng trên cây dưa lưới (Cucumis melo L.) đang được canh tác tại Tp.HCM và một số tỉnh lân cận. - Kết quả khảo sát góp phần cung cấp các thông tin về thực trạng từ đó đề ra các phương pháp chẩn đoán mới, phương pháp chọn giống và canh tác phù hợp.
Kết quả thực hiện: Trong thời gian nghiên cứu, điều tra tình hình nhiễm bệnh trên cây dưa lưới và thu thập được hơn 300 mẫu mô non tại các nhà vườn khu vực Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh Tiền Giang và Bến Tre từ những cây có biểu hiện bất thường và những cây phát triển bình thường. Kết quả sử dụng kỹ thuật DAS - ELISA để chẩn đoán và đánh giá mức độ nhiễm bệnh cho thấy, tất cả mẫu mô thu thập được đều âm tính với 05 loài virus gồm Cucumber mosaic virus (CMV); Squash mosaic virus (SqMV); Papaya ringspot virus (PRSV); Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) và Melon necrotic spot virus (MNSV) khảo sát trong đó Squash mosaic virus và Melon necrotic spot virus – là 02 loài virus nguy hiểm đối với các cây trồng trong nhà màng do có khả năng lây truyền qua hạt giống và các loài nấmcó trong môi trường nước và đất. Kết quả chẩn đoán được kiểm tra lại bằng phương pháp RT – PCR và cũng không phát hiện mẫu dưa lưới nào cho kết quả dương tính với một trong năm loại virus được khảo sát trong đề tài này.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2015
Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan