First slide
Tên đề tài:  Nghiên cứu ứng dụng hạ cholesterol và bảo vệ gan của bột sấy phun từ đài hoa Bụp giấm (Hibiscus sabdarifa L, Malvaceae)
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Phát triển KH-CN trẻ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: DS. Lê Thị Lan Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng một số tiêu chuẩn hóa lý, đánh giá tác dụng hạ cholesterol và bảo vệ gan của bột sấy phun từ đài hoa Bụp giấm (BSP) trên chuột nhắt.
Kết quả thực hiện: BSP đạt độ ẩm 2,83%, tro toàn phần 0,123%, kim loại nặng < 10 ppm (asen, cadimi, chì, thủy ngân), anthocyanin toàn phần 0,215%. BSP không thể hiện độc tính cấp ở liều 8,9 g/kg. Liều 0,45 g/kg BSP (1/20 Dmax) làm giảm cholesterol 7%, triglycerid 32%, LDL-C 63% (mô hình tiêm tyloxapol), giảm cholesterol 22%, LDL-C 45% (mô hình uống cholesterol). Liều 0,9 g/kg BSP (1/10 Dmax) làm giảm triglycerid 78% (mô hình tyloxapol), giảm cholesterol 11%, LDL-C 39% (mô hình uống cholesterol). Tuy nhiên, không có sự thay đổi HDL-C giữa các nhóm. Về tác dụng bảo vệ gan, BSP liều 0,45 g/kg, làm giảm men gan AST 36%, ALT 33%, MDA 42% và làm giảm mức độ viêm, hoại tử tế bào gan.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2018
Thời gian kết thúc: 01/05/2013
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan