First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tạo một số sản phẩm chế biến từ thịt thỏ hướng tới quy mô công nghiệp
Tổ chức chủ trì: Đại học công nghiệp Thực phẩm
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lê Thị Hồng Ánh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện: Khảo sát nhu cầu tiêu dùng đối với thịt thỏ và các sản phẩm từ thịt thỏ trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu tạo 01 sản phẩm thịt thỏ sơ chế. Nghiên cứu tạo 01 sản phẩm đồ hộp thịt thỏ. Sản xuất thử nghiệm 01 sản phẩm thịt thỏ sơ chế, 01 sản phẩm đồ hộp thịt thỏ.
Thời gian bắt đầu: 01/06/2012
Thời gian kết thúc: 01/06/2014
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan