First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt tui mật qua nội soi ổ bụng
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS. Văn Ngọc Ý
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Áp dụng kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến vào điều trị bệnh lý tui mật tại Bình Định.
Kết quả thực hiện: Phẫu thuật cắt tui mật qua nội soi ổ bụng là một phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn có thể thực hiện an toàn, được người bênh cũng như BS chấp nhận ...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2006
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 84.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan