First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa công thức và đánh giá tương đương sinh học viên nén Cliclazid 60mg phóng thích kéo dài
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: DSCK1 Lý thị Mỹ Dung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nén Cliclazid 60mg phóng thích kéo dài quy mô 15000viên/lô
Kết quả thực hiện: Hoàn thiện quy trình sản xuất viên nén Cliclazid 60mg phóng thích kéo dài quy mô 15000viên/lô
Thời gian bắt đầu: 01/11/2012
Thời gian kết thúc: 01/10/2014
Kinh phí thực hiện: 414.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan