First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền ở cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Đỗ Minh Đức
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Phân tích xác đinh nguyên nhân, cơ chế và các yêu tố ảnh hưởng đến hiện tượng bồi lấp cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định -Đề xuất các giải pháp KHCN để cải tạo hiện trạng bồi lấp, đáp ứng yêu cầu thoát lũ và lưu thông neo đậu của các phương tiện thủy cừa Đề Gi, tỉnh Bình Định -Đánh giá khả năng khai thác cát ở khu vực ven biển Đề Gi, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Phân tích xác đinh nguyên nhân, cơ chế và các yêu tố ảnh hưởng đến hiện tượng bồi lấp cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định -Đề xuất các giải pháp KHCN để cải tạo hiện trạng bồi lấp, đáp ứng yêu cầu thoát lũ và lưu thông neo đậu của các phương tiện thủy cừa Đề Gi, tỉnh Bình Định -Đánh giá khả năng khai thác cát ở khu vực ven biển Đề Gi, tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2014
Kinh phí thực hiện: 1.682.600.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan