First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn trên da bệnh nhân viêm da cơ địa
Tổ chức chủ trì: BV Phong -Da liễu TW Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Vũ Tuấn Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng bệnh nhân viêm da cơ địa Xác định các loài vi khuẩn và tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn trên da bệnh nhân viêm da cơ địa
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm da cơ địa -Xác định các loài vi khuẩn trên tổn thương da bệnh nhân viêm da cơ địa -Xác định tình hình kháng kháng sinh của vi khuẩn và tụ cầu vàng trên da bệnh nhân viêm da cơ địa
Thời gian bắt đầu: 01/08/2014
Thời gian kết thúc: 01/08/2016
Kinh phí thực hiện: 200.680.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan