First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý ngoại khoa trong ổ bụng trẻ em
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Phạm Văn Phú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý ngoại khoa trong ổ bụng trẻ em
Kết quả thực hiện: - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở trẻ em mắc bệnh viêm ruột thừa, tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn, u ổ bụng - Đánh giá kết quả sớm phẩu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa, tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn, u ổ bụng ở trẻ em -Xây dựng và đề xuất các quy trình phẫu thuật nội soi điều trị viêm ruột thừa, tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn, u ổ bụng ở trẻ em
Thời gian bắt đầu: 01/10/2014
Thời gian kết thúc: 01/10/2016
Kinh phí thực hiện: 243.790.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan