First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất viên nang thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sụn cá mập để phục vụ sức khỏe cộng đồng
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Qúa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn cơ sở thành phẩm -Xây dựng quy trình sản xuất viên nang thực phẩm chức năng từ sụn cá mập
Kết quả thực hiện: Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu đầu vào, tiêu chuẩn cơ sở thành phẩm -Xây dựng quy trình sản xuất viên nang thực phẩm chức năng từ sụn cá mập
Thời gian bắt đầu: 01/10/2012
Thời gian kết thúc: 01/12/2013
Kinh phí thực hiện: 400.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan