First slide
Tên đề tài: Khảo sát nồng độ Interferon-Gamma và nguy cơ mắc bệnh lao ở người nhà tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Lao phổi tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK1 Đỗ Phúc Thanh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Khảo sát nồng độ Interferon-Gamma và nguy cơ mắc bệnh lao ở người nhà tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi tại Bình Định -Xác định tỷ lệ phát triển bệnh Lao ở trên 02 nhóm người tiếp xúc có IGRA (+) và Igra (-) trong thời gian 18 tháng
Kết quả thực hiện: -Kết quả tình trạng nhiễm Lao ở người nhà tiếp xúc với bênh nhân Lao phổi thông qua các xét nghiệm cận lâm sàng -Xác định tỷ lệ phát triển bệnh Lao ở trên 02 nhóm người tiếp xúc có IGRA (+) và Igra (-) trong thời gian 18 tháng -Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tỷ lệ mắc bệnh Lao ở người nhà tiếp xúc với bênh nhân Lao phổi AFB (+)
Thời gian bắt đầu: 01/07/2011
Thời gian kết thúc: 01/07/2013
Kinh phí thực hiện: 362.650.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan