First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất gạch xây bằng công nghệ lò nung liên tục kiểu đứng tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty CP Phân bón và DVTH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Võ Chí Hiếu
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất gạch xây bằng công nghệ lò nung liên tục kiểu đứng tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Chuyên giao quy trình sản xuất và xây dựng mô hình điểm lò gạch nung liên tục kiểu đứng tại địa bàn huyện Phù Mỹ, huyện Tây Sơn, Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2010
Thời gian kết thúc: 01/04/2012
Kinh phí thực hiện: 118.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan