First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn lưng tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Hoàng Văn Khả
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có sỏi niệu quản đoạn lưng Đánh giá kết quả phẩu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn lưng tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân có sỏi niệu quản đoạn lưng Đánh giá kết quả phẩu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản đoạn lưng tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2012
Thời gian kết thúc: 01/04/2014
Kinh phí thực hiện: 154.150.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan