First slide
Tên đề tài: Trồng thử nghiệm cây Rép (Parkia Dongnaiensis Piere) trên đất gò đồi tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Phát triển lâm nghiệp Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần An
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Đánh giá khả năng thích nghi của cây Rép và ảnh hưởng của của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của cây Rép.
Kết quả thực hiện: - Cây Rép trồng thử nghiệm tại Tây Phú, Tây Sơn có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng về chiều cao và đường kính tương đối nhanh. - Mật độ trồng thích hợp khi trồng hốn giao với các loại cây mọc nhanh như Keo lá tràm, Keo lao là 1.100 cây/ha, hàng cách hàng 3m và cây cách cây 3m.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 122.841.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan