First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu dịch tễ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong dân cư tỉnh Bình Định năm 2015
Tổ chức chủ trì: BV Lao phổi tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Đỗ Phúc Thanh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Xác định tỷ lệ mặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Bình Định năm 2015 -Phân tích mối liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với các yêu tố nguy cơ. (Hút thuốc lá, ô nhiễm môi trường...)
Kết quả thực hiện: -Xác định tỷ lệ mặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở người từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Bình Định năm 2015 -Phân tích mối liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính với các yêu tố nguy cơ. (Hút thuốc lá, ô nhiễm môi trường...)
Thời gian bắt đầu: 01/11/2015
Thời gian kết thúc: 01/05/2017
Kinh phí thực hiện: 394.400.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan