First slide
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm thí nghiệm vật lý và hóa học bậc trung học phổ thông và trung cấp nghề
Tổ chức chủ trì: Trường ĐH sự phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGSTS Nguyễn Hoài Sơn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng phần mềm thí nghiệm vật lý và hóa học bậc trung học phổ thông và trung cấp nghề
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu cơ sở lý thuyết, kết cấu, nội dung các bài thí nghiệm thực hành Vật lý, Hóa học và cơ học ứng dụng
Thời gian bắt đầu: 01/08/2011
Thời gian kết thúc: 01/08/2013
Kinh phí thực hiện: 380.060.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan