First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình mắc bệnh và tử vong do ung thư tại Bình Định giai đoạn 2010-2012
Tổ chức chủ trì: Sở Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Lê Quang Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do ung thư tại Bình Định giai đoạn 2010-2012
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu các chỉ số tỷ lệ ung thư theo giới, theo vị trí cơ thể, các loại ung thư phổ biến...
Thời gian bắt đầu: 01/08/2011
Thời gian kết thúc: 01/08/2013
Kinh phí thực hiện: 296.400.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan