First slide
Tên đề tài: Phục tráng giống lúa ngắn ngày ĐV 108 nhằm nâng cao độ thuần và khả năng kháng sâu, bệnh, đáp ứng nhu cầu về giống cho sản xuất ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Giống lúa ngắn ngày ĐV 108 có thời gian sinh trưởng từ 90-115 ngày, cây cao 90-95cm, năng suất đạt 60-70taj/ha, có khả năng kháng sâu, bệnh, đáp ứng nhu cầu về giống cho sản xuất ở Bình Định
Kết quả thực hiện: -Đánh giá khả năng chống chịu sâu, bệnh (thối thân, đạo ôn, rầy nâu) của các dòng ĐV 108 trong điều kiện lây nhiễm trong nhà lưới - Kết quả của việc nhân giống gốc ngoài đồng ruộng...
Thời gian bắt đầu: 01/06/2013
Thời gian kết thúc: 01/12/2015
Kinh phí thực hiện: 481.771.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan