First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn chất lượng cao tại tinh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty CP Phân bón và DVTH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Võ Tuấn Toàn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn chất lượng cao tại tinh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kỹ thuật sản xuất lúa an toàn chất lượng cho nông dân
Thời gian bắt đầu: 01/08/2007
Thời gian kết thúc: 01/09/2009
Kinh phí thực hiện: 3.500.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan