First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống nuôi trồng và chế biến nấm linh chi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Đồng Thanh Tuấn, KS Lê Thanh Trúc
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất giống nuôi trồng và chế biến nấm linh chi tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kỹ thuật nhân giống cấp 1, cấp 2, kỹ thuật nuôi trồng trên mùn cưa và kỹ thuật sơ chế -Xây dựng mô hình nhân giống và nuôi trồng nấm Linh Chi
Thời gian bắt đầu: 01/09/2011
Thời gian kết thúc: 01/08/2013
Kinh phí thực hiện: 476.640.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan