First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm hàu và chế biến thực phẩm chức năng từ hàu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Phạm Thị Thanh Hương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi thương phẩm hàu và chế biến thực phẩm chức năng từ hàu tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Xây dựng mô hình sản xuất nhân giống nhân tạo và nuôi thương phẩm hàu - Xây dựng mô hình chế biến thực phẩm chức năng từ hàu với quy mô công nghiệp
Thời gian bắt đầu: 01/09/2011
Thời gian kết thúc: 01/09/2014
Kinh phí thực hiện: 428.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan