First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tổn thương động mạnh cảnh quan siêu âm dopppler ở phụ nữ mãn kinh có hội chứng chuyển hóa
Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Trần Đình Đạt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu tổn thương động mạnh cảnh quan siêu âm dopppler ở phụ nữ mãn kinh có hội chứng chuyển hóa
Kết quả thực hiện: -Xác định tỷ lệ, vị trí hình ảnh, rối loạn huyết động của các tổn thương thành động mạch cảnh ngoài sọ qua siêu âm Doppler ở phụ nữ mãn kinh có hội chứng chuyển hóa
Thời gian bắt đầu: 01/04/2011
Thời gian kết thúc: 01/04/2013
Kinh phí thực hiện: 215.110.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan