First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình kỹ thuật trồng, thu hoạch, bảo quản và dược tính của loài Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L. WU) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống cây trồng Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: DS. Phạm Thị Thanh Hương, KS. Nguyễn Ngọc Đạo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Bảo tồn, phát triển cây Sa nhân tím để phát triển kinh tế vườn rừng, góp phần tăng nguồn lợi kinh tế cho người dân và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý.
Kết quả thực hiện: - Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Sa nhân tím - Quy trình thu hoạch, phơi sấy và bảo quản - Đánh giá và so sánh chất lượng của cây Sa nhân tím tự nhiên và Sa nhân tím trồng.
Thời gian bắt đầu: 01/04/2004
Thời gian kết thúc: 01/08/2007
Kinh phí thực hiện: 270.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan