First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm gạch chịu nhiệt Samốt bằng nguyên liệu đất sét sẵn có ở địa phương
Tổ chức chủ trì: Cty CP Phân bón và DVTH Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Võ Tuấn Toàn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Sản xuất thử nghiệm gạch chịu nhiệt Samốt bằng nguyên liệu đất sét sẵn có ở địa phương
Kết quả thực hiện: -Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ triển khai trong dự án -phân tích những vấn đề cần giải quyết về công nghệ trong dự án
Thời gian bắt đầu: 01/06/2010
Thời gian kết thúc: 01/06/2012
Kinh phí thực hiện: 6.046.810.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan