First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng một số bất thường sinh sản ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thử nghiệm ghi nhận bất thường sinh sản dựa vào y tế cơ sở
Tổ chức chủ trì: Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Trương Quang Đạt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Nghiên cứu thực trạng một số bất thường sinh sản ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thử nghiệm ghi nhận bất thường sinh sản dựa vào y tế cơ sở

Kết quả thực hiện:

-Mô tả bất thường sinh sản và một số yếu tố liên quan đến bất thường sinh sản ở huyện Phù Cát, Bình Định -Thử nghiệm ghi nhận bất thường sinh sản tại cộng đồng dựa vào hệ thống y tế cơ sở

Thời gian bắt đầu: 01/04/2012
Thời gian kết thúc: 01/04/2014
Kinh phí thực hiện: 363 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan