First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thuyên tắc mạch trong điều trị u sơ tử cung
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Văn Trung
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thuyên tắc mạch trong điều trị u sơ tử cung
Kết quả thực hiện: -Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các chỉ định can thiệp đối với bệnh nhân u xơ tử cung -Đánh giá kết quả điều trị u xơ tử cung bằng phương pháp thuyên tắc mạch
Thời gian bắt đầu: 01/07/2013
Thời gian kết thúc: 01/06/2015
Kinh phí thực hiện: 155.750.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan