First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô Carboplatin điều trị ung thư
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Bành Thị Ngọc Quỳnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Bộ
 
Đề tài liên quan