First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân lúa tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Bảo vệ Thực vật Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Tấn Phát
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu quy luật phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ bệnh thối thân lúa tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Thực trạng sản xuất lúa và cách phòng trừ, nguyên nhân gây bênh -Quy luật phát sinh gây hại của bệnh -Kết quả thực hiện mô hình trình diễn quản lý tổng hợp bệnh thối thân hại lúa
Thời gian bắt đầu: 01/06/2013
Thời gian kết thúc: 01/07/2015
Kinh phí thực hiện: 309.218.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan