First slide
Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp bơm Cement sinh học qua da điều trị giảm đau ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương.
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Đào Văn Nhân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp bơm Cement sinh học qua da điều trị giảm đau ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương.
Kết quả thực hiện: - Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương -Đánh giá kết quả điều trị giảm đau ở bệnh nhân xẹp đốt sống do loãng xương bằng bơm cement sinh học qua da
Thời gian bắt đầu: 01/06/2012
Thời gian kết thúc: 01/06/2014
Kinh phí thực hiện: 125.550.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan