First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng áp dụng Công nghệ Stabiplage (R) bảo vệ cửa biển Đề Gi tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Nghiên cứu phát triển KHCN INOVA
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Quốc Nghĩa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Nghiên cứu khả năng áp dụng Công nghệ Stabiplage (R) bảo vệ cửa biển Đề Gi tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Bản mô tả giải pháp công nghệ Stabiplage -Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thí điểm công trình bảo về bờ biển phía nam cửa Đề Gi bằng công nghệ Stabiplage
Thời gian bắt đầu: 01/05/2005
Thời gian kết thúc: 01/03/2006
Kinh phí thực hiện: 261.400.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan