First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và kỹ thuật canh tác lúa nhằm nâng cao hiệu quả cho vùng thiếu nước tưới, chua phèn, mặn ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Lại Đình Hòe
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Bổ sung vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Định một số giống lúa mới có khả năng chịu chua phèn, mặn, chịu hạn và kỹ thuật canh tác...
Kết quả thực hiện: Quy trình canh tác lúa thích hợp cho từng vùng khó khắn Một số giống lúa mới thích hợp với từng vùng
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/09/2009
Kinh phí thực hiện: 370.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan