First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng đa cây, đa con đạt trên 50 triệu/ha/năm tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ
Tổ chức chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Phù Mỹ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trịnh Văn Minh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả 50tr/ha
Kết quả thực hiện: Mô hình triển khai trên diện tích 03ha, quy trình nuôi bò, kỹ thuật trồng dừa xiêm, trồng xoài
Thời gian bắt đầu: 01/03/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 250.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan