First slide
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ VHC với VHC có sử dụng Ambroxol trên lao phổi AFB(+) mới tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Châu văn Tuấn
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của phác đồ VHC với VHC có sử dụng Ambroxol trên lao phổi AFB(+) so sánh với nhóm chứng điều trị phác đồ VHC đơn thuần về mặt lâm sàng, xét nghiệm X quang
Kết quả thực hiện: Phương pháp điều trị lao bằng công thức VHC 2SHRZ/6HE kết hợp Ambroxol 120 mg
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 170.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan