First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu bệnh viêm vú trên đàn bò sữa nuôi tại Bình Định và xác định biện pháp phòng trị thích hợp
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Nguyễn Xuân Tân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu bệnh viêm vú trên đàn bò sữa nuôi tại Bình Định và xác định biện pháp phòng trị thích hợp
Kết quả thực hiện: Kết quả điều tra xác định tỷ lệ và nguyên nhân gây bệnh viêm vú trên đàn bò sữa ở tỉnh BÌNH Định Kết quả phân lập và xác định chủng vi khuẩn gây bệnh viêm vú ở bò sữa, đề xuất các biện pháp và trị thích hợp.
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 140.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan