First slide
Tên đề tài: Ứng dụng kỹ thuật khuyếch đại chuối gien vào chẩn đoán viêm gan B,C lao phổi có xét nghiệm đàm âm tính, giúp theo dõi điều trị viêm gan B
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths-BS Nguyễn Hoàng Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Ứng dụng kỹ thuật khuyếch đại chuối gien vào chẩn đoán viêm gan B,C lao phổi có xét nghiệm đàm âm tính, giúp theo dõi điều trị viêm gan B
Kết quả thực hiện: -Đặc điểm bệnh viêm gan vi B tại BV -Hiểu quả ứng dụng kỹ thuật PCR trong việc chẩn đoán Viêm gan B so với các phương pháp khác
Thời gian bắt đầu: 01/04/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 167.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan