First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu cải tiến vàng câu và các giải pháp bảo quản cá ngừ đại dương sau khia thác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng trong chế biến, xuất khẩu thủy sản.
Tổ chức chủ trì: Sở Thủy sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Mong
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Cải tiến vàng câu tăng năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương của tỉnh BĐ
Kết quả thực hiện: -Thực trạng nghề câu cá ngừ đại dương -Kết quả thực nghiệm cải tiến vàng câu và phương pháp bảo quản -Phân tích đánh giá hiệu quả KT-XH
Thời gian bắt đầu: 01/03/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 719.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan