First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng về kết quả điều trị phẩu thuật hẹp hộp sọ tài BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.BS Phạm Tỵ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh hẹp hộp sọ -Đánh giá kết quả điều trị phẩu thuật hẹp hộp sọ - Nghiên cứu các yêu tố tiên lượng
Kết quả thực hiện: -Hình ảnh cận llaam sàng của bệnh hẹp hộp sọ tại BV Đa khoa tỉnh BĐ -Ứng dụng điều trị phẫu thuật hẹp hộp sọ và đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa hẹp hộp sọ
Thời gian bắt đầu: 01/04/2004
Thời gian kết thúc: 01/12/2006
Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan