First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật điện tử trong sản xuất thiết bị chuyển đổi lắp đặt trên tàu cá thông qua thiết bị liên lạc vô tuyến ICOM
Tổ chức chủ trì: Sở Bưu chính-Viễn thông BĐ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Ngô Đông Hải
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Thiết kế và chế tạo thiết bị truyền nhận thông tin định vị thông qua thiết bị liên lạc vô tuyến ICOM có khả năng xác đinh tọa độ, quản lý hành trình của tàu cá xa bờ trong phạm vi dưới 1000km
Kết quả thực hiện: -Kết quả chế tạo các thiết bị đọc thông tin định vị vè truyền dữ liệu GPS lắp đặt trên tàu cá và thiết bị nhận dạng dữ liệu trên bờ -Quy trình vận hành thiết bị
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2007
Kinh phí thực hiện: 190.300.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan