First slide
Tên đề tài: Xây dựng công nghệ Hoàn nguyên Ilmenite có hàm lượng TiO2 thấp tại địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Cổ phần Khoáng sản Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Hà Văn Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng công nghệ Hoàn nguyên Ilmenite có hàm lượng TiO2 thấp để làm nguyên liệu cho thuốc bọc que hàn, từng bước chế biến sâu cho ra các sản phẩm có giá trị thay thế cho việc xuất khẩu tinh quặng...
Kết quả thực hiện: - Đánh giá kết quả phân tích các điều kiện đến kết quả hoàn nguyên -Quy trình công nghệ phù hợp làm cơ sở cho việc xây dựng nhà máy hoàn nguyên Ilmenite tại Bình Định -Bảng số liệu phân tích...
Thời gian bắt đầu: 01/05/2004
Thời gian kết thúc: 01/05/2005
Kinh phí thực hiện: 60.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan