First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CT Scan và kết quả điều trị phẫu thaautj bệnh xuất huyết não do tăng huyết áp tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS ThS Trần Như Bửu Hoa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh CT Scan và kết quả điều trị phẫu thuật bệnh xuất huyết não do tăng huyết áp tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định - Đánh giá kết quả phẩu thuật..
Kết quả thực hiện: -Hình ảnh lâm sàng và CT Scan thường gặp của bệnh xuất huyết não do tăng huyết áp tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định - Quy trình mở hở, mở sọ qua võ não, vén mô não vào trực tiếp lấy máu tụ, cầm máu triệt để bằng dao đốt lưỡng cực...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2004
Thời gian kết thúc: 01/02/2006
Kinh phí thực hiện: 184.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan